Zarządzanie przedsiębiorstwem

KS-ZZL - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

KS-ZZL to nowoczesny, kompleksowy Produkt Informatyczny wspomagający pracę działu kadr i płac, zaspokajający potrzeby szpitali, klinik, przychodni, aptek oraz firm nie związanych z medycyną.

Produkt KS-ZZL pozwala na rejestrację danych personalnych pracowników oraz czasu pracy, prowadzenie ewidencji urlopów, definiowanie dowolnej liczby składników płac, wydruk indywidualnych i zbiorowych list płac, dokumentów do Urzędów Skarbowych zestawień dla GUS oraz przygotowanie dokumentów dla ZUS. Program umożliwia generowanie dokumentów przelewów dla systemów bankowości elektronicznej (Home Banking).

KS-ZZL jest związany z systemem KS-FKW. Wymiana danych pomiędzy tymi aplikacjami odbywa się w sposób automatyczny, umożliwiając automatyczne rozksięgowanie kosztów związanych z wynagrodzeniami z dokładnością do pracownika, umowy, a nawet wybranej listy płac.

Produkt zawiera moduł Rejestrator Czasu Pracy umożliwiający automatyczną rejestrację godzin przyjścia i wyjścia przez podanie własnego hasła, za pomocą kodu przesłanego z czytnika.

Wszystkie dane są chronione przed osobami nieupoważnionymi systemem haseł i uprawnień.

Produkt został stworzony do pracy w środowisku Windows. Zastosowana technologia klient-serwer oraz relacyjna baza danych Oracle zapewniają bezpieczeństwo i dużą wydajność Systemu.

Produkt uwzględnia przepisy Kodeksu Pracy oraz inne ustawy związane z tematyką kadrowo-płacową i jest na bieżąco uaktualniany w ślad za zmieniającymi się przepisami oraz w przypadku zmian deklaracji.

Client: Bow Themes
Services provided: HTML5/Photoshop
Summary:

Producentem i właścicielem autorskich praw majątkowych do oferowanego oprogramowania jest KAMSOFT S.A.

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

KS-ZSA (Zarządzanie Siecią Aptek) - system pozwalający na integrację danych z wielu aptek, co pozwala na prowadzenie zamówień i zakupów, zarządzanie magazynem, tworzenie zestawień, analiz oraz prowadzenie rozliczeń poszczególnych aptek.

KS-OmniPharm - Zintegrowany System Zarządzania Sieciami Aptek KS-OmniPharm to kompleksowe rozwiązanie wspomagające zarządzających siecią aptek w realizacji procesów biznesowych.

KS-FKW (System Finansowo Księgowy) - nowoczesny, kompleksowy system finansowo-księgowy, który w pełni zaspokaja potrzeby zarówno średnich jak i dużych firm.

KS-ZZL (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) - wspomaga wszelkie działania firmy związane z problematyką kadrowo - płacową. Dynamicznie rozwijający się system uwzględnia aktualne przepisy z zakresu prawa pracy oraz wymagania w zakresie sprawozdawczości (US, ZUS, GUS).

KS-CRM ZPL (Zarządzanie Programem Lojalnościowym) - nowoczesny system wspomagającym zarządzanie programem lojalnościowym w sieciach punktów sprzedaży lub w jednostkach samodzielnych.

KS-ESM (Ewidencja środków Majątkowych) - zaawansowany system ewidencji środków majątkowych. Umożliwia zarówno ewidencję środków trwałych jak i wartości niematerialnych i prawnych, przedmiotów niskocennych oraz przeksięgowań seryjnych.

KS-PBC (Planowanie, Budżetowanie, Controling) - zaawansowane narzędzie analityczne, wspomagające system planowania w przedsiębiorstwie. Rozbudowany system analiz wielowymiarowych pomaga sprawować kontrolę nad przedsiębiorstwem.

KS-RAP (Raportowanie) - idealne połączenie prostoty i funkcjonalności. Z wykorzystaniem kreatorów możliwe jest tworzenie zaawansowanych raportów, dostępnych zarówno przez aplikację okienkową, jak i www.

KS-HFW (Zarządzanie Hurtownią Farmaceutyczną lub Weterynaryjną) - zaawansowany system kompleksowej obsługi hurtowni.

tlo1.jpg