Zarządzanie przedsiębiorstwem

KS-ESM - Ewidencja środków Majątkowych

KS-ESM to nowoczesny, kompleksowy System ewidencji środków trwałych pracujący w środowisku Windows. System został stworzony ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Systemem KS-FKW, co daje możliwość przesyłania odpisów z rozbiciem na koszty.

System KS-ESM umożliwia ewidencję zarówno środków trwałych, jak i wartości niematerialnych i prawnych, przedmiotów niskocennych oraz przeksięgowań seryjnych. Program pozwala również na prowadzenie dwubiegunowej amortyzacji (bilansowej i podatkowej) oraz rozbicie odpisów amortyzacyjnych według dowolnie określonych proporcji. Funkcje zawarte w Systemie pozwalają na prowadzenie kartoteki środka trwałego, tworzenie planów amortyzacji, ewidencję dokumentów zakupu, wytworzenia, sprzedaży, odpisów.

System jest zgodny z przepisami Ustawy o Rachunkowości, Ustawy Podatkowej oraz innymi wymogami prawnymi i na bieżąco dostosowywany do zmieniających się przepisów.

Client: Bow Themes
Services provided: HTML5/Photoshop
Summary:

Producentem i właścicielem autorskich praw majątkowych do oferowanego oprogramowania jest KAMSOFT S.A.

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

KS-ZSA (Zarządzanie Siecią Aptek) - system pozwalający na integrację danych z wielu aptek, co pozwala na prowadzenie zamówień i zakupów, zarządzanie magazynem, tworzenie zestawień, analiz oraz prowadzenie rozliczeń poszczególnych aptek.

KS-OmniPharm - Zintegrowany System Zarządzania Sieciami Aptek KS-OmniPharm to kompleksowe rozwiązanie wspomagające zarządzających siecią aptek w realizacji procesów biznesowych.

KS-FKW (System Finansowo Księgowy) - nowoczesny, kompleksowy system finansowo-księgowy, który w pełni zaspokaja potrzeby zarówno średnich jak i dużych firm.

KS-ZZL (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) - wspomaga wszelkie działania firmy związane z problematyką kadrowo - płacową. Dynamicznie rozwijający się system uwzględnia aktualne przepisy z zakresu prawa pracy oraz wymagania w zakresie sprawozdawczości (US, ZUS, GUS).

KS-CRM ZPL (Zarządzanie Programem Lojalnościowym) - nowoczesny system wspomagającym zarządzanie programem lojalnościowym w sieciach punktów sprzedaży lub w jednostkach samodzielnych.

KS-ESM (Ewidencja środków Majątkowych) - zaawansowany system ewidencji środków majątkowych. Umożliwia zarówno ewidencję środków trwałych jak i wartości niematerialnych i prawnych, przedmiotów niskocennych oraz przeksięgowań seryjnych.

KS-PBC (Planowanie, Budżetowanie, Controling) - zaawansowane narzędzie analityczne, wspomagające system planowania w przedsiębiorstwie. Rozbudowany system analiz wielowymiarowych pomaga sprawować kontrolę nad przedsiębiorstwem.

KS-RAP (Raportowanie) - idealne połączenie prostoty i funkcjonalności. Z wykorzystaniem kreatorów możliwe jest tworzenie zaawansowanych raportów, dostępnych zarówno przez aplikację okienkową, jak i www.

KS-HFW (Zarządzanie Hurtownią Farmaceutyczną lub Weterynaryjną) - zaawansowany system kompleksowej obsługi hurtowni.

tlo1.jpg