Oferta współpracy

Oferta współpracy

  • Zobacz" onclick="return openModalBox(this,{handler:'image'})" title="Zoom in" href="/szablon/images/bt_portfolio/67/original/8bd95858bff988e1c9fe79dcb72ff470.jpeg">Zoom in

Transkomp Sp. z o.o. oferuje szeroka gamę usług w zakresie kompleksowej informatyzacji placówek służby zdrowia i farmacji. Dla tych z Państwa, którzy będą chętni nawiązać z nami współpracę oferujemy dwa wygodne warianty rozliczania usług:

umowa na "stały serwis" - wygodny pakiet usług, zapewniający stałą opiekę z naszej strony nad Państwa systemem informatycznym. Usługi rozliczane są w ramach stałej, miesięcznej opłaty, której wysokość zależy od warunków umowy uwzględniając takie okoliczności jak: ilość stanowisk komputerowych, jakość sprzętu, zakresu czynności dodatkowych, itp. W ramach pakietu stało-serwisowego zapewniamy:

   pełną opiekę serwisową podczas eksploatacji systemów informatycznych

   niezbędne szkolenia w zakresie użytkowania oferowanych przez nas produktów

   comiesięczne aktualizacje oprogramowania oraz dozór techniczny systemów informatycznych

   nieograniczony serwis telefoniczny oraz możliwość obsługi zdalnej z wykorzystaniem sieci Internet

   asystę techniczną podczas newralgicznych okresów takich jak zmiany cen, limitów, rozliczeń z NFZ

   okresowe czyszczenia sprzętu komputerowego oraz dbałość o przeglądy techniczne urządzeń fiskalnych

   gwarantowany czas reakcji w przypadku wystąpienia awarii systemu określony warunkami umowy

   wypożyczanie sprzętu rezerwowego na czas naprawy w zakresie zgodnym z warunkami umowy

   ograniczenie kosztów związanych z dojazdem (brak opłaty na terenie Rzeszowa oraz 50% poza Rzeszowem)

Ten rodzaj współpracy gwarantuje zapewnienie pełnej asysty technicznej Państwa systemu informatycznego. Istnieje możliwość indywidualnego dobrania pakietu świadczonych usług w zależności od specyficznych potrzeb Klientów.

serwis doraźny - nie jesteśmy związani umową z Państwa placówką, a interwencje serwisowe wykonywane są tylko i wyłącznie na żądanie użytkownika. Każda interwencja serwisu rozliczana jest według obowiązującego cennika. Trzeba mieć świadomość, iż ten sposób współpracy mocno ogranicza ilość czynności serwisowych ze względu na pozorne oszczędności ze strony użytkownika systemu informatycznego, jednocześnie niejednokrotnie przyczyniając się do niemożliwości zapewnienia pełnej obsługi z naszej strony.

W razie jakichkolwiek pytań lub chęci nawiązania współpracy prosimy o kontakt z Naszą Firmą.

Client: Bow Themes
Services provided: HTML5/Photoshop
Summary:

Producentem i właścicielem autorskich praw majątkowych do oferowanego oprogramowania jest KAMSOFT S.A.

tlo1.jpg