Kasy fiskalne dla lekarzy

Kasy fiskalne dla lekarzy

  • Zobacz" onclick="return openModalBox(this,{handler:'image'})" title="Zoom in" href="/szablon/images/bt_portfolio/67/original/8bd95858bff988e1c9fe79dcb72ff470.jpeg">Zoom in

Kasy fiskalne - podstawa prawna

Minister finansów podpisał rozporządzenie z 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży usług za pomocą kas przez lekarzy wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011r. Limity obrotu obowiązujące od 1 stycznia 2011r. (Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 930) to:

40 tys. zł dla podatników kontynuujących działalność gospodarczą.
20 tys. zł dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą.
Gdy obrót roczny przekroczy tą kwotę podatnik zobowiązany jest zainstalować kasę lub drukarkę fiskalną.

Zakup kasy krok po kroku

Przed zakupem należy dobrać model kasy/drukarki do swoich potrzeb, kierując się zarówno oferowaną przez dane urządzenie funkcjonalnością, jak również możliwościami oraz warunkami współpracy jakie oferuje firma serwisująca urządzenie (uprawniona do serwisowania urządzenia jest firma która sprzedała kasę/drukarkę fiskalną).
Po dokonaniu wyboru odpowiedniego modelu urządzenia oraz firmy serwisującej należy złożyć zamówienie, uzgodnić warunki dostarczenia urządzenia oraz termin jego fiskalizacji (zachęcamy do korzystania z formularza rezerwacji On-Line).
Przed fiskalizacją urządzenie może zostać ustawione w trybie szkoleniowym, który pozwala użytkownikowi zapoznać się z jego obsługą (wystawianie paragonów, wykonywanie raportów, itp.). W związku z tym rekomenduje się zakup urządzenia przed obowiązkowym terminem rozpoczęcia pracy w trybie fiskalnym. Umożliwia to naukę pracy z urządzeniem bez żadnych konsekwencji.
W dniu fiskalizacji urządzenia przedstawiciel firmy serwisującej przełącza drukarkę/kasę w tryb fiskalny (jest to czynność jednorazowa oraz nieodwracalna), plombuje urządzenie, wypełnia odpowiednie dokumenty oraz dokonuje wpisów w książce serwisowej drukarki/kasy fiskalnej. Książka serwisowa powinna być przechowywana w miejscu użytkowania urządzenia fiskalnego i dostępna na każdą prośbę pracowników Urzędu Skarbowego oraz pracowników firmy serwisującej urządzenie.
Po fiskalizacji urządzenia w terminie do 7 dni roboczych należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym zawiadomienie podatnika o instalacji urządzenia fiskalnego. Odpowiedni druk zwykle znajduje się w komplecie dokumentów dostarczanych razem z drukarką/kasą lub jest dostarczany przez serwisanta dokonującego fiskalizacji.
Po otrzymaniu z Urzędu Skarbowego zawiadomienia o nadaniu numeru ewidencyjnego należy nanieść trwale ten numer na obudowę urządzenia jak również dokonać odpowiedniej adnotacji w książce serwisowej potwierdzonej pieczęcią Urzędu Skarbowego.
Podatnik ma obowiązek dbania o terminowo wykonywane przeglądy okresowe swoich urządzeń fiskalnych. Przeglądy wykonuje serwis na prośbę podatnika. Na chwilę obecną przegląd należy wykonać nie później niż 2 lata od momentu fiskalizacji urządzenia lub poprzedniego przeglądu okresowego.

Ewidencja sprzedaży z kasą fiskalną

Osoba pracująca z urządzeniem fiskalnym zobowiązana jest do (Dz. U. z dnia 1 grudnia 2008 r.):

prowadzenia ewidencji sprzedaży tylko z wykorzystaniem urządzenia fiskalnego
użytkowania urządzenia w taki sposób by dla kupującego był widoczny wyświetlacz klienta z kwotą do zapłaty oraz by kupujący mógł widzieć moment drukowania paragonu fiskalnego
wydawania paragonu fiskalnego każdemu kupującemu
wykonywania raportów dobowych na koniec dnia sprzedaży (nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży następnego dnia)
wykonywania miesięcznych raportów okresowych
zlecania firmie serwisującej wykonywania niezbędnych przeglądów okresowych
zgłaszania firmie serwisującej wszelkich nieprawidłowości w działaniu urządzenia. W przypadku awarii urządzenia korzystania z drukarki/kasy rezerwowej lub zaprzestania sprzedaży
przechowywania w odpowiednich warunkach raportów przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały rozliczone oraz kopii paragonów fiskalnych przez okres 2 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały wydane (nowsze urządzenia oferują możliwość przechowywania kopii paragonów w wersji elektronicznej)

Słowniczek

Fiskalizacja - proces przestawienia działania pamięci fiskalnej urządzenia fiskalnego z trybu szkoleniowego na tryb fiskalny. Od momentu wykonania fiskalizacji kwoty raportów dobowych są magazynowane w pamięci. Na podstawie zapisów w pamięci fiskalnej następuje generowanie miesięcznych raportów dla celów podatkowych. Każda kasa fiskalna i każda drukarka fiskalna musi zostać zafiskalizowana aby można ją było stosować do celów podatkowych. Podczas fiskalizacji następuje zapisanie do pamięci numeru NIP podatnika. Jest to proces jednorazowy nieodwracalny. Zmiana numeru NIP (np. zmiana organizacyjna, połączenie w spółkę itd.) powoduje konieczność wymiany modułu fiskalnego (pamięci fiskalnej) lub wymiany kasy.

Serwis urządzeń fiskalnych - firma uprawniona do serwisowania urządzenia (wykonywania odpowiednich napraw, przeglądów fiskalnych i innych interwencji serwisowych). W książce serwisowej urządzenia umieszcza się informację które osoby uprawnione są do wykonywania wyżej wymienionych czynności. Muszą być zgłoszone przynajmniej dwie osoby.

Client: Bow Themes
Services provided: HTML5/Photoshop
Summary:

Producentem i właścicielem autorskich praw majątkowych do oferowanego oprogramowania jest KAMSOFT S.A.

tlo1.jpg