Zarządzanie przedsiębiorstwem

KS-FKW - System Finansowo-Księgowy

KS-FKW to nowoczesny, kompleksowy System finansowo-księgowy pracujący w środowisku Windows. Współpracuje z innymi Systemami produkowanymi przez firmę Kamsoft, pozwalając na automatyczne przenoszenie dokumentów pomiędzy nimi, co eliminuje możliwość wystąpienia błędów.

System zawiera narzędzia automatyzujące dekretowanie dokumentów, wprowadzanie dokumentu PK, przeksięgowanie podatku VAT oraz zamknięcie roku obrotowego z otwarciem bilansu na rok następny. KS-FKW współpracuje z systemami bankowości elektronicznej Home Banking. System dostarcza narzędzi do tworzenia zestawień i analiz finansowych, które poprzez mechanizm wymiany informacji OLE i otwarty dostęp do bazy danych ODBC umożliwiają sporządzenie prezentacji i analiz działających w środowisku Windows.

System KS-FKW pracuje na bazie danych Oracle. Budowa Systemu opiera się na rejestrach przechowujących dokumenty w formie źródłowej zakupu, sprzedaży, kasie przechowującej dokumenty rozliczeniowe, buforze przechowującym zadekretowane dokumenty oraz księdze głównej zawierającej dokumenty zaksięgowane.

Program jest zgodny z obowiązującą Ustawą o rachunkowości oraz na bieżąco modyfikowany w związku ze zmieniającymi się przepisami prawnymi.

Client: Bow Themes
Services provided: HTML5/Photoshop
Summary:

Producentem i właścicielem autorskich praw majątkowych do oferowanego oprogramowania jest KAMSOFT S.A.

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

KS-ZSA (Zarządzanie Siecią Aptek) - system pozwalający na integrację danych z wielu aptek, co pozwala na prowadzenie zamówień i zakupów, zarządzanie magazynem, tworzenie zestawień, analiz oraz prowadzenie rozliczeń poszczególnych aptek.

KS-OmniPharm - Zintegrowany System Zarządzania Sieciami Aptek KS-OmniPharm to kompleksowe rozwiązanie wspomagające zarządzających siecią aptek w realizacji procesów biznesowych.

KS-FKW (System Finansowo Księgowy) - nowoczesny, kompleksowy system finansowo-księgowy, który w pełni zaspokaja potrzeby zarówno średnich jak i dużych firm.

KS-ZZL (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) - wspomaga wszelkie działania firmy związane z problematyką kadrowo - płacową. Dynamicznie rozwijający się system uwzględnia aktualne przepisy z zakresu prawa pracy oraz wymagania w zakresie sprawozdawczości (US, ZUS, GUS).

KS-CRM ZPL (Zarządzanie Programem Lojalnościowym) - nowoczesny system wspomagającym zarządzanie programem lojalnościowym w sieciach punktów sprzedaży lub w jednostkach samodzielnych.

KS-ESM (Ewidencja środków Majątkowych) - zaawansowany system ewidencji środków majątkowych. Umożliwia zarówno ewidencję środków trwałych jak i wartości niematerialnych i prawnych, przedmiotów niskocennych oraz przeksięgowań seryjnych.

KS-PBC (Planowanie, Budżetowanie, Controling) - zaawansowane narzędzie analityczne, wspomagające system planowania w przedsiębiorstwie. Rozbudowany system analiz wielowymiarowych pomaga sprawować kontrolę nad przedsiębiorstwem.

KS-RAP (Raportowanie) - idealne połączenie prostoty i funkcjonalności. Z wykorzystaniem kreatorów możliwe jest tworzenie zaawansowanych raportów, dostępnych zarówno przez aplikację okienkową, jak i www.

KS-HFW (Zarządzanie Hurtownią Farmaceutyczną lub Weterynaryjną) - zaawansowany system kompleksowej obsługi hurtowni.

tlo1.jpg