Zarządzanie przedsiębiorstwem

KS-HFW - Zarządzanie Hurtownią Farmaceutyczną lub Weterynaryjną

KS-HFW to najnowsza generacja z serii systemów wspomagających pracę hurtowni, ze szczególnym uwzględnieniem hurtowni farmaceutycznych i weterynaryjnych. Zastosowanie najnowszych rozwiązań oferowanych przez technologie firmy Oracle oraz zastosowanie nowoczesnych narzędzi projektowych i programistycznych pozwoliło na opracowanie nowoczesnego systemu informatycznego, który w kompletny sposób zaspokaja potrzeby zarówno średnich, jak i dużych firm zajmujących się hurtową dystrybucją towarów. Bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz stałej współpracy z hurtownikami KAMSOFT zbudował narzędzie, które jest czymś więcej, niż tylko kolejnym produktem informatycznym dla hurtowni.

KS-HFW jest standardowo wyposażony w moduł podstawowy KS-BLOZ, czyli tzw. Ogólnopolską Bazę Leków i środków Ochrony Zdrowia. Podstawowym zadaniem tej bazy jest ujednolicenie numeracji towarów, która pozwala na elektroniczną wymianę danych oraz prowadzenie szeregu analiz statystycznych i monitorowania struktury sprzedaży. Dzięki zastosowaniu mechanizmu replikacji hurtownia posiadająca produkt informatyczny KS-HFW oraz połączenie z Internetem uzyskuje możliwość aktualizacji KS-BLOZ na bieżąco (np. codziennie) zapewniając w ten sposób najświeższe dane.

Client: Bow Themes
Services provided: HTML5/Photoshop
Summary:

Producentem i właścicielem autorskich praw majątkowych do oferowanego oprogramowania jest KAMSOFT S.A.

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

KS-ZSA (Zarządzanie Siecią Aptek) - system pozwalający na integrację danych z wielu aptek, co pozwala na prowadzenie zamówień i zakupów, zarządzanie magazynem, tworzenie zestawień, analiz oraz prowadzenie rozliczeń poszczególnych aptek.

KS-OmniPharm - Zintegrowany System Zarządzania Sieciami Aptek KS-OmniPharm to kompleksowe rozwiązanie wspomagające zarządzających siecią aptek w realizacji procesów biznesowych.

KS-FKW (System Finansowo Księgowy) - nowoczesny, kompleksowy system finansowo-księgowy, który w pełni zaspokaja potrzeby zarówno średnich jak i dużych firm.

KS-ZZL (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) - wspomaga wszelkie działania firmy związane z problematyką kadrowo - płacową. Dynamicznie rozwijający się system uwzględnia aktualne przepisy z zakresu prawa pracy oraz wymagania w zakresie sprawozdawczości (US, ZUS, GUS).

KS-CRM ZPL (Zarządzanie Programem Lojalnościowym) - nowoczesny system wspomagającym zarządzanie programem lojalnościowym w sieciach punktów sprzedaży lub w jednostkach samodzielnych.

KS-ESM (Ewidencja środków Majątkowych) - zaawansowany system ewidencji środków majątkowych. Umożliwia zarówno ewidencję środków trwałych jak i wartości niematerialnych i prawnych, przedmiotów niskocennych oraz przeksięgowań seryjnych.

KS-PBC (Planowanie, Budżetowanie, Controling) - zaawansowane narzędzie analityczne, wspomagające system planowania w przedsiębiorstwie. Rozbudowany system analiz wielowymiarowych pomaga sprawować kontrolę nad przedsiębiorstwem.

KS-RAP (Raportowanie) - idealne połączenie prostoty i funkcjonalności. Z wykorzystaniem kreatorów możliwe jest tworzenie zaawansowanych raportów, dostępnych zarówno przez aplikację okienkową, jak i www.

KS-HFW (Zarządzanie Hurtownią Farmaceutyczną lub Weterynaryjną) - zaawansowany system kompleksowej obsługi hurtowni.

tlo1.jpg