Zarządzanie przedsiębiorstwem

KS-CRM ZPL - Zarządzanie Systemem Lojalnościowym

KS-CRM ZPL jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie programem lojalnościowym w sieciach punktów sprzedaży oraz w pojedynczych punktach. Punktami sprzedaży mogą być w szczególności sklepy i apteki, jak również możliwe jest wdrożenie Systemu w podmiotach realizujących usługi (przychodnie, gabinety lekarskie itd.).

System pracuje w środowisku Windows i wykorzystuje w swojej pracy bazy typu SQL oraz technologie internetowe. Szczególny nacisk w Systemie położono na sprawną, szybką i wszechstronną komunikację pomiędzy centralą i punktami sprzedaży.

System KS-CRM ZPL składa się z powiązanych ze sobą modułów zapewniających szeroki zakres możliwości. Funkcje zawarte w modułach wchodzących w skład Systemu pozwalają na definiowanie reguł naliczania punktów, zarządzanie katalogami nagród dla klientów, centralne zarządzanie promocjami, śledzenie transakcji klientów, tworzenie zestawień, analiz oraz prowadzenie rozliczeń poszczególnych aptek (również w zakresie zapasu magazynowego nagród).

System jest intensywnie rozwijany ze względu na coraz powszechniejsze stosowanie programów lojalnościowych przez podmioty obrotu detalicznego.

Client: Bow Themes
Services provided: HTML5/Photoshop
Summary:

Producentem i właścicielem autorskich praw majątkowych do oferowanego oprogramowania jest KAMSOFT S.A.

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

KS-ZSA (Zarządzanie Siecią Aptek) - system pozwalający na integrację danych z wielu aptek, co pozwala na prowadzenie zamówień i zakupów, zarządzanie magazynem, tworzenie zestawień, analiz oraz prowadzenie rozliczeń poszczególnych aptek.

KS-OmniPharm - Zintegrowany System Zarządzania Sieciami Aptek KS-OmniPharm to kompleksowe rozwiązanie wspomagające zarządzających siecią aptek w realizacji procesów biznesowych.

KS-FKW (System Finansowo Księgowy) - nowoczesny, kompleksowy system finansowo-księgowy, który w pełni zaspokaja potrzeby zarówno średnich jak i dużych firm.

KS-ZZL (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) - wspomaga wszelkie działania firmy związane z problematyką kadrowo - płacową. Dynamicznie rozwijający się system uwzględnia aktualne przepisy z zakresu prawa pracy oraz wymagania w zakresie sprawozdawczości (US, ZUS, GUS).

KS-CRM ZPL (Zarządzanie Programem Lojalnościowym) - nowoczesny system wspomagającym zarządzanie programem lojalnościowym w sieciach punktów sprzedaży lub w jednostkach samodzielnych.

KS-ESM (Ewidencja środków Majątkowych) - zaawansowany system ewidencji środków majątkowych. Umożliwia zarówno ewidencję środków trwałych jak i wartości niematerialnych i prawnych, przedmiotów niskocennych oraz przeksięgowań seryjnych.

KS-PBC (Planowanie, Budżetowanie, Controling) - zaawansowane narzędzie analityczne, wspomagające system planowania w przedsiębiorstwie. Rozbudowany system analiz wielowymiarowych pomaga sprawować kontrolę nad przedsiębiorstwem.

KS-RAP (Raportowanie) - idealne połączenie prostoty i funkcjonalności. Z wykorzystaniem kreatorów możliwe jest tworzenie zaawansowanych raportów, dostępnych zarówno przez aplikację okienkową, jak i www.

KS-HFW (Zarządzanie Hurtownią Farmaceutyczną lub Weterynaryjną) - zaawansowany system kompleksowej obsługi hurtowni.

tlo1.jpg