Rozwiązania dla farmacji

KS-ABD - Apteczny Bank Danych

Głównym celem ABD jest opracowywanie sprawozdań opisujących stan rynku farmaceutycznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy aptek. Zadaniem, jakie stoi przed Aptecznym Bankiem Danych jest także zbudowanie na podstawie zbieranych informacji modelu zdrowotnego kraju.

Apteczny Bank Danych zrzesza aptekarzy, którzy zobowiązali się do przesyłania danych gromadzonych za pomocą jednego z naszych Systemów Aptecznych dotyczących wszystkich przeprowadzonych w nim operacji. Dane przekazywane do ABD mają charakter poufny, a informacje zawarte w raportach nie zawierają danych chronionych ustawą o ochronie danych osobowych.

Informacje uzyskane z Aptecznego Banku Danych mogą stanowić dowody na potwierdzenie obserwowanej sytuacji na rynku farmaceutycznym, a także służyć jako argumenty w dyskusjach i debatach. W oparciu o wyspecjalizowane raporty można również prowadzić badania naukowe.

Client: Bow Themes
Services provided: HTML5/Photoshop
Summary:

Producentem i właścicielem autorskich praw majątkowych do oferowanego oprogramowania jest KAMSOFT S.A.

ROZWIĄZANIA DLA FARMACJI

KS-AOW (Apteka Ogólna Windows) - jeden z najpopularniejszych systemów kompleksowego zarządzania apteką. Zapewnia wygodną realizację zadań w zakresie: sprzedaży leków, prowadzenia magazynu, rozliczeń z NFZ, zamawiania leków, itp.

KS-BLOZ (Baza Leków i środków Ochrony Zdrowia) - aktualny wykaz leków i środków farmaceutyczny. Baza ta jest na bieżąco dostosowywana do obecnych przepisów co zapewnia stały i wygodny dostęp do najnowszych danych o lekach.

KS-ZSA (Zarządzanie Siecią Aptek) - system pozwalający na integrację danych z wielu aptek, co pozwala na prowadzenie zamówień i zakupów, zarządzanie magazynem, tworzenie zestawień, analiz oraz prowadzenie rozliczeń poszczególnych aptek.

KS-EWD (Moduł Komunikacyjny) - jest nowoczesnym systemem komunikacyjnym zapewniającym elektroniczną wymianę danych takich jak zamówienia lub dokumenty sprzedaży pomiędzy apteką a hurtownią farmaceutyczną za pośrednictwem Internetu.

KS-ASW (Apteka Szpitalna Windows) - kompleksowy system wspomagania pracy apteki szpitalnej. Zapewnia wygodną realizację zadań w zakresie: sprzedaży leków, prowadzenia magazynu, rozliczeń z NFZ, zamawiania leków, itp.

KS-OKP (Obsługa kart płatniczych) - Dzierżawa i eksploatacja terminala, prowizje od każdej transakcji oraz ryzyko wprowadzenia do terminala błędnej kwoty to koszty, jakie ponosisz obsługując pacjentów, płacących kartą płatniczą. Teraz możesz je ograniczyć!

KS-ABD (Apteczny Bank Danych) - system gromadzi dane przesyłane za pomocą jednego z naszych Systemów Aptecznych dotyczących wszystkich przeprowadzonych w nim operacji. Zadaniem systemu jest zbudowanie na podstawie zbieranych informacji modelu zdrowotnego kraju.

tlo1.jpg