OSOZ

OSOZ-RON - REJESTRACJA ON-LINE

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Rejestracja on-line dostępna w ramach Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia przeznaczona jest dla placówek medycznych (szpitali, przychodni, gabinetów lekarskich, indywidualnych praktyk lekarskich), które chcą swoim pacjentom umożliwić internetowe umawianie wizyt lekarskich. Serwis pozwala udostępnić w OSOZ terminarz pracy lekarza bezpośrednio z systemu medycznego, z którego placówka korzysta na co dzień. Korzystając z internetowego terminarza wizyt pacjent ma możliwość samodzielnego wyboru dogodnego terminu wizyty oraz przesłania krótkiej informacji do lekarza. Wpis natychmiast po wysłaniu przez pacjenta wyświetla się w placówce medycznej, blokując możliwość podwójnej rezerwacji terminu. Przychodnia zachowuje pełną kontrolę nad terminarzem poprzez możliwość definiowania terminów widocznych tylko na terminarzu internetowym oraz możliwość weryfikacji zgłoszeń internetowych. W ramach serwisu placówka medyczna ma możliwość wysłania w sposób zautomatyzowany informacji zwrotnej do pacjenta za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail. Może w ten sposób potwierdzać termin wizyty, przypominać o nadchodzącym terminie wizyty, informować o przesunięciu bądź odwołaniu wizyty.

PRZEWAGA SYSTEMU

Dzięki temu, że terminarz lekarza udostępniany w rejestracji on-line pobierany jest bezpośrednio z systemu medycznego, możliwa jest jego automatyczna aktualizacja. Ponieważ OSOZ pracuje w czasie rzeczywistym, każdy wpis w terminarzu internetowym jest natychmiast widoczny w terminarzu w placówce. Podobna sytuacja ma miejsce w terminarzu internetowym, który aktualizuje się na bieżąco wraz z każdym wpisem wprowadzonym przez personel rejestracji. Dzięki temu oba terminarze pozostają zawsze zgodne i aktualne, bez dodatkowych nakładów pracy personelu. Możliwość ustawienia automatycznej akceptacji zgłoszeń internetowych dodatkowo odciąża personel rejestracji.

KORZYŚCI WDROŻENIA

   Racjonalizacja czasu pracy lekarza i odciążenie personelu rejestracji
   Pełna synchronizacja terminarza dostępnego on-line z terminarzem w programie medycznym
   Spełnienie obowiązku prowadzenia listy oczekujących na udzielenie świadczeń
   Możliwość automatycznej obsługi zgłoszeń internetowych
   Blokada wielokrotnego rejestrowania wizyt do specjalistów
   Powiadomienia SMS i e-mail potwierdzające przyjęcie rezerwacji, przypominające o nadchodzącym terminie wizyty.

Client: Bow Themes
Services provided: HTML5/Photoshop
Summary:

Producentem i właścicielem autorskich praw majątkowych do oferowanego oprogramowania jest KAMSOFT S.A.

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

OSOZ-LEK (SERWISY LEKOWE DLA PACJENTA) - serwisy lekowe dostępne na platformie Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia dostarczają pacjentom kompleksowych informacji na temat leków dostępnych na polskim rynku farmaceutycznym. Działają one w oparciu o Bazę Leków i Środków Ochrony Zdrowia BLOZ, z której codziennie korzystają tysiące lekarzy i farmaceutów, czerpiąc niezbędne informacje, m.in. do wystawienia recepty czy kontrolowania interakcji.

OSOZ-IKZ (INDYWIDUALNE KONTO ZDROWOTNE) - indywidualne Konto Zdrowotne pozwala na gromadzenie informacji o zdrowiu w jednym miejscu i dostęp dostępie do nich przez Internet. Dane zasilające konto gromadzone są automatycznie z podmiotów współpracujących w ramach projektu OSOZ – placówek medycznych, aptek, laboratoriów medycznych oraz szpitali. Obejmują one informacje o problemach zdrowotnych, wizytach lekarskich, wypisanych i zrealizowanych receptach, wystawionych skierowaniach na badania laboratoryjne i do specjalisty oraz wyniki badań laboratoryjnych.

OSOZ-PPZ (PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE) - profilaktyczne Programy Zdrowotne to rozwiązanie skierowane dla posiadaczy Indywidualnych Kont Zdrowotnych, pozwalające na zwiększenie świadomości zdrowotnej i zachęcenie do podejmowania działań profilaktycznych.

OSOZ-LARSON (WYNIKI BADAŃ ON-LINE) - wyniki badań on-line to rozwiązanie zapewniające sprawny przepływ informacji pomiędzy placówką medyczną a laboratorium. Zlecone przez lekarza badania są automatycznie przesyłane do laboratorium, a po ich realizacji i zatwierdzeniu są zapisywane w kartotece pacjenta. Automatyczny obieg informacji sprawia, że wyników badań nie trzeba wprowadzać ręcznie, dzięki czemu zostaje wyeliminowane ryzyko pomyłki.

KZP (KARTA ZDROWIA PACJENTA) - karta Zdrowia Pacjenta pełni funkcję indywidualnego identyfikatora pacjenta w Otwartym Systemie Ochrony Zdrowia. W ramach OSOZ pacjenci mają możliwość posiadania Indywidualnych Kont Zdrowotnych, na których gromadzą on-line historię zdrowia. Karta Zdrowia Pacjenta jest swoistym kluczem do konta. Zapewnia przede wszystkim autoryzowane udostępnianie danych w placówkach medycznych oraz pozwala na automatycznie gromadzenie informacji o zdrowiu z placówek opieki zdrowotnej współpracujących w ramach projektu OSOZ.

OSOZ-LON (LEKI ON-LINE) - leki on-line to rozwiązanie, które pozwala oferować pacjentom sprawdzanie dostępności leków w aptece oraz ich internetową rezerwację. Wprowadzenie rozwiązania zapewnia pacjentom swobodny dostęp do informacji o lekach z dowolnego miejsca i w dowolnej chwili, przez 24 godziny na dobę.

KS-BLUR (BAZA LEKÓW UNIKALNYCH I NA RATUNEK) - baza Leków Unikalnych i na Ratunek (BLUR) dostępna w ramach Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia usprawnia wymianę informacji o drogich i trudno dostępnych lekach pomiędzy osobami posiadającymi takie leki a osobami zainteresowanymi ich nabyciem.

OSOZ-FUMIN (INTERAKCJE LEKÓW Z ŻYWNOŚCIĄ) - interakcje Leków z Żywnością to rozwiązanie pozwalające na sprawne i szybkie informowanie pacjentów o zasadach przyjmowania leków. Farmaceuta otrzymuje informacje o potencjalnych interakcjach leków z pożywieniem oraz leków z innymi lekami bezpośrednio w trakcie obsługi pacjenta. Usługa dostępna jest dla aptek w ramach Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia.

OSOZ-MED (SERWISY MEDYCZNE DLA PACJENTA) - serwisy medyczne wspierają pacjenta w codziennej trosce o zdrowie zapewniając wygodne korzystanie z nowoczesnych, elektronicznych form obsługi w placówkach opieki zdrowotnej współpracujących w ramach Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia.

OSOZ-RON (REJESTRACJA ON-LINE) - Rejestracja on-line dostępna w ramach Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia przeznaczona jest dla placówek medycznych (szpitali, przychodni, gabinetów lekarskich, indywidualnych praktyk lekarskich), które chcą swoim pacjentom umożliwić internetowe umawianie wizyt lekarskich.

tlo1.jpg