OSOZ

OSOZ-LON - LEKI ON-LINE

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Leki on-line to rozwiązanie, które pozwala oferować pacjentom sprawdzanie dostępności leków w aptece oraz ich internetową rezerwację. Wprowadzenie rozwiązania zapewnia pacjentom swobodny dostęp do informacji o lekach z dowolnego miejsca i w dowolnej chwili, przez 24 godziny na dobę.
Rozwiązanie jest w pełni zintegrowane z systemem aptecznym. Dzięki temu apteka może udostępnić on-line informacje o dostępności leków bezpośrednio z systemu aptecznego. Każda internetowa rezerwacja pacjenta jest też natychmiast widoczna dla farmaceuty w module „Sprzedaż”, skąd jest bezpośrednio obsługiwana.
W przypadku, gdy lek jest niedostępny w aptece, farmaceuta ma możliwość zaproponowania zamiennika lub – na podstawie otrzymanej rezerwacji – może zamówić brakujące leki w hurtowi. Pacjent na bieżąco otrzymuje powiadomienia e-mail informujące o tym, co dzieje się z jego zamówieniem.

PRZEWAGA SYSTEMU

W ramach rozwiązania apteka ma możliwość elastycznego dostosowania widoczności ceny leku dla pacjentów internetowych. Może skorzystać z opcji, by cena była zawsze dostępna on-line, ograniczyć jej widoczność (pacjent pozna cenę leku, gdy otrzyma odpowiedź z apteki) lub też nie pokazywać jej w ogóle (cena będzie widoczna dopiero po zrealizowaniu rezerwacji). Wyszukiwanie leków on-line oraz ich rezerwacja mogą zostać udostępnione pacjentom w dwóch wariantach, za pośrednictwem:
   Strony internetowej apteki (tzw. wizytówki apteki dostępnej w OSOZ) - tak będą sprawdzać informacje pacjenci, którzy znają aptekę lub którym apteka przekaże adres swojej strony
   Portalu KtoMaLek.pl - pacjent zainteresowany rezerwacją leków ma możliwość wyszukiwania leków w aptekach w okolicy. Pacjent udostępnia swoją lokalizację, co pozwala na wyświetlenie aptek w pobliżu, z informacją o dostępności leku.

Dla rozwiązania dostępna jest rekomendacja prawna, wyjaśniająca zgodność usługi z aktualnie obowiązującym prawem oraz opinia Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

KORZYŚCI WDROŻENIA

Szeroki wybór opcji rozwiązania zapewnia aptece dostosowanie usługi do jej indywidualnych potrzeb.
   Rezerwacje dostępne przez wizytówkę internetową apteki w OSOZ oraz portal KtoMaLek.pl
   Rezerwacja leków niedostępnych w aptece – realizowanych w formie zamówień
   Proponowanie zamienników
   Automatyczne wysyłane powiadomienia e-mail o statusie rezerwacji
   Możliwość rezerwacji dla pacjentów z Indywidualnym Kontem Zdrowtnym, jak i bez niego

Client: Bow Themes
Services provided: HTML5/Photoshop
Summary:

Producentem i właścicielem autorskich praw majątkowych do oferowanego oprogramowania jest KAMSOFT S.A.

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

OSOZ-LEK (SERWISY LEKOWE DLA PACJENTA) - serwisy lekowe dostępne na platformie Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia dostarczają pacjentom kompleksowych informacji na temat leków dostępnych na polskim rynku farmaceutycznym. Działają one w oparciu o Bazę Leków i Środków Ochrony Zdrowia BLOZ, z której codziennie korzystają tysiące lekarzy i farmaceutów, czerpiąc niezbędne informacje, m.in. do wystawienia recepty czy kontrolowania interakcji.

OSOZ-IKZ (INDYWIDUALNE KONTO ZDROWOTNE) - indywidualne Konto Zdrowotne pozwala na gromadzenie informacji o zdrowiu w jednym miejscu i dostęp dostępie do nich przez Internet. Dane zasilające konto gromadzone są automatycznie z podmiotów współpracujących w ramach projektu OSOZ – placówek medycznych, aptek, laboratoriów medycznych oraz szpitali. Obejmują one informacje o problemach zdrowotnych, wizytach lekarskich, wypisanych i zrealizowanych receptach, wystawionych skierowaniach na badania laboratoryjne i do specjalisty oraz wyniki badań laboratoryjnych.

OSOZ-PPZ (PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE) - profilaktyczne Programy Zdrowotne to rozwiązanie skierowane dla posiadaczy Indywidualnych Kont Zdrowotnych, pozwalające na zwiększenie świadomości zdrowotnej i zachęcenie do podejmowania działań profilaktycznych.

OSOZ-LARSON (WYNIKI BADAŃ ON-LINE) - wyniki badań on-line to rozwiązanie zapewniające sprawny przepływ informacji pomiędzy placówką medyczną a laboratorium. Zlecone przez lekarza badania są automatycznie przesyłane do laboratorium, a po ich realizacji i zatwierdzeniu są zapisywane w kartotece pacjenta. Automatyczny obieg informacji sprawia, że wyników badań nie trzeba wprowadzać ręcznie, dzięki czemu zostaje wyeliminowane ryzyko pomyłki.

KZP (KARTA ZDROWIA PACJENTA) - karta Zdrowia Pacjenta pełni funkcję indywidualnego identyfikatora pacjenta w Otwartym Systemie Ochrony Zdrowia. W ramach OSOZ pacjenci mają możliwość posiadania Indywidualnych Kont Zdrowotnych, na których gromadzą on-line historię zdrowia. Karta Zdrowia Pacjenta jest swoistym kluczem do konta. Zapewnia przede wszystkim autoryzowane udostępnianie danych w placówkach medycznych oraz pozwala na automatycznie gromadzenie informacji o zdrowiu z placówek opieki zdrowotnej współpracujących w ramach projektu OSOZ.

OSOZ-LON (LEKI ON-LINE) - leki on-line to rozwiązanie, które pozwala oferować pacjentom sprawdzanie dostępności leków w aptece oraz ich internetową rezerwację. Wprowadzenie rozwiązania zapewnia pacjentom swobodny dostęp do informacji o lekach z dowolnego miejsca i w dowolnej chwili, przez 24 godziny na dobę.

KS-BLUR (BAZA LEKÓW UNIKALNYCH I NA RATUNEK) - baza Leków Unikalnych i na Ratunek (BLUR) dostępna w ramach Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia usprawnia wymianę informacji o drogich i trudno dostępnych lekach pomiędzy osobami posiadającymi takie leki a osobami zainteresowanymi ich nabyciem.

OSOZ-FUMIN (INTERAKCJE LEKÓW Z ŻYWNOŚCIĄ) - interakcje Leków z Żywnością to rozwiązanie pozwalające na sprawne i szybkie informowanie pacjentów o zasadach przyjmowania leków. Farmaceuta otrzymuje informacje o potencjalnych interakcjach leków z pożywieniem oraz leków z innymi lekami bezpośrednio w trakcie obsługi pacjenta. Usługa dostępna jest dla aptek w ramach Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia.

OSOZ-MED (SERWISY MEDYCZNE DLA PACJENTA) - serwisy medyczne wspierają pacjenta w codziennej trosce o zdrowie zapewniając wygodne korzystanie z nowoczesnych, elektronicznych form obsługi w placówkach opieki zdrowotnej współpracujących w ramach Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia.

OSOZ-RON (REJESTRACJA ON-LINE) - Rejestracja on-line dostępna w ramach Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia przeznaczona jest dla placówek medycznych (szpitali, przychodni, gabinetów lekarskich, indywidualnych praktyk lekarskich), które chcą swoim pacjentom umożliwić internetowe umawianie wizyt lekarskich.

tlo1.jpg