Rozwiązania dla medycyny

KS-MEDIS - System Zarządzania Szpitalem

System KS-MEDIS jest specjalistycznym systemem informatycznym, wspomagającym pracę dużej, samodzielnej jednostki medycznej, jaką jest szpital. Niepowtarzalność KS-MEDIS polega na harmonijnym zintegrowaniu w jednym systemie narzędzi (podsystemów) obsługi praktycznie wszystkich sfer działalności szpitala. Nowoczesność, szeroki zakres funkcjonalny oraz przejrzysta budowa są gwarancją wysokiej jakości oraz sukcesu wdrożenia oprogramowania w Państwa placówce.

Głównym zadaniem systemu KS-MEDIS jest wspomaganie pracy szpitala za pomocą informatycznych narzędzi gromadzenia oraz przetwarzania danych. System pozwala na obsługę wszystkich dziedzin działalności szpitala: zarówno tych zakwalifikowanych do szeroko rozumianego gromadzenia danych medycznych, jak i tych związanych z czynnościami o charakterze administracyjnym. W części medycznej są to: Ruch Chorych i statystyka medyczna (zlecenia, rejestrowanie zasobów wykorzystywanych podczas wykonywania usług, dietetyka, blok operacyjny, oddziały), zakłady diagnostyczne (laboratorium analityczne, mikrobiologiczne, serologiczne, bank krwi, diagnostyka obrazowa - USG oraz RTG), zakażenia szpitalne oraz apteka szpitalna. W ramach systemów administracyjnych, na KS-MEDIS składają się: System Finansowo-Księgowy, System Kadry-Płace, System środki Trwałe, System Wspomagający Zarządzanie Gospodarką Materiałową. Dzięki mechanizmom wewnętrznej komunikacji, następuje automatyczna wymiana danych pomiędzy poszczególnymi jednostkami strukturalnymi szpitala, w tym: izbą przyjęć, oddziałami, laboratorium, magazynem, apteką, stanowiskiem monitoringu zakażeń szpitalnych, itd.

Podstawowe zalety Systemu KS-MEDIS to:

możliwość dowolnego zestawiania podsystemów obsługi szpitala w ramach KS-MEDIS = skalowalność do potrzeb jednostki
pełna kompatybilność w ramach podsystemów dzięki zastosowaniu jednolitego formatu wymiany danych
nowoczesność zastosowanych rozwiązań oraz narzędzi
prosta oraz intuicyjna obsługa
pełny zestaw narzędzi informatycznych do obsługi poszczególnych dziedzin działalności szpitala
możliwości wielowymiarowej analizy zgromadzonych danych (optymalizacja kosztów)
zgodność z aktualnymi przepisami
możliwość obsługi dokumentacji medycznej podpisywanej cyfrowo

Client: Bow Themes
Services provided: HTML5/Photoshop
Summary:

Producentem i właścicielem autorskich praw majątkowych do oferowanego oprogramowania jest KAMSOFT S.A.

ROZWIĄZANIA DLA MEDYCYNY

KS-PPS (Podstawowy Program świadczeniodawcy) - proste, niezawodne i szybkie rozliczanie wszystkich rodzajów kontraktów zawartych m.in. z Narodowym Funduszem Zdrowia, zgodnie z aktualnymi wymaganiami i formatami.

KS-SOMED (Zintegrowany System Informatyczny Obsługi Przychodni) - jest to wielomodułowe narzędzie wspomagania pracy średnich i dużych przychodni specjalistycznych.

KS-MEDIS (Obsługa Szpitala) - system wspomagania procesów medycznych i administracyjnych szpitala. Kilkadziesiąt modułów zaprojektowanych tak, aby zinformatyzować praktycznie wszystkie komórki organizacyjne szpitala.

KS-SOLAB (Obsługa Laboratorium) - idealne rozwiązanie dla wszystkich laboratoriów poszukujących wysokiej klasy systemu LIMS (Laboratory Information Management Systems).

KS-BLOZ (Baza Leków i środków Ochrony Zdrowia) - aktualny wykaz leków i środków farmaceutyczny. Baza ta jest na bieżąco dostosowywana do obecnych przepisów co zapewnia stały i wygodny dostęp do najnowszych danych o lekach.

tlo1.jpg